bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
T. Bujnicki, Wstęp, w: H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań, w oprac. tegoż, Ossolineum, Wrocław 1988, BN I 231.




  Dowiedz się więcej
1  Sachem - znaczenie tytułu
2  Problematyka noweli Henryka Sienkiewicza
3  Czas i miejsce akcji noweli



Komentarze
artykuł / utwór: bibliografia






    Tagi: